disclaimer

Spomed besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gepubliceerde gegevens op deze website. Ondanks deze zorg en aandacht, kan Spomed niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de gegevens. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. De gegevens zijn van algemene aard en zijn geen persoonlijk advies. Bezoekers en gebruikers mogen niets van de website overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Spomed. Spomed, alsmede diens toeleverancier van gegevens, zijn niet aansprakelijkheid voor de eventuele directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden of problemen door of inherent aan het verspreiden van gegevens via internet, waaronder technische storingen. Mocht u een fout aantreffen, dan zouden we het op prijs stellen als u ons daarvan op de hoogte brengt met een e-mail: info@spomed.nl