Introductie

Knieluxaties komen relatief weinig voor en worden ondanks de ernst soms over het hoofd gezien. Knieluxaties gaan gepaard met uitgebreide weefselschade waardoor ondanks adequaat medisch en therapeutisch handelen terugkeer naar volledige herstel niet van zelfsprekend is.

 

Dit letsel betreft 0,2% van de orthopedische letsels, naar schatting 200 letsels per jaar in Nederland.  Dit ernstige knietrauma neemt echter toe in frequentie en ontstaat ten gevolge van hoog energetische letsels (trauma’s bij hoge snelheden zoals o.a. verkeersongevallen), sport en obesitas.

 

Veel knieluxatie reduceren spontaan waardoor bij analyse in het ziekenhuis de omvang van het letsel niet wordt herkend of wordt onderschat. Hierdoor en mede doordat deze letsels weinig voorkomen worden ze helaas onvoldoende of te laat herkend, vaak inadequaat behandeld en heeft het letsel in een kwart van de gevallen zeer ernstige gevolgen zoals blijvend neurologisch letsel, functiebeperking of soms zelfs nog ernstiger.

 

Patiënten worden geconfronteerd met een lang revalidatieprogramma, waarbij de terugkeer naar volledige activiteit minstens 12 maanden duurt. Veel knie-luxaties vereisen reconstructieve chirurgie. In de meeste gevallen keren de patiënten met dit knieletsel terug naar een goed en acceptabel niveau, maar veelal blijven ook rest beperkingen bestaan.

 

Prognose

De prognose is beter met een optimale multidisciplinaire medisch specialistische interventie, zo spoedig mogelijk na oplopen van het letsel, gevolgd door een revalidatieprogramma op maat.

 

Deze zorg is er voor u in het Centrum voor Complexe Knie Instabiliteit.