Bedrijfszorg

Bedrijfszorg


In opdracht van bedrijven en arbodiensten voeren we programma's uit en houden we spreekuur bij bedrijven. Deze programma's zijn gericht op het voorkomen van houdings- en bewegingsklachten van werknemers. Ook geven we voorlichting over fysieke belasting en voeren we health checks uit. Zo houden we medewerkers gezond of helpen we ze met re-integreren. We doen dit voor grote organisaties zoals Heineken en met net zo veel inzet en enthousiasme voor kleinere organisaties.


Inter-Ventie is nauw gelieerd aan Spomed. Inter-Ventie richt zich (in opdracht van bedrijven en arbodiensten) op het voorkomen en verhelpen van houdings- en bewegingsklachten van werknemers. Spomed behandelt klachten van patiënten die zijn doorverwezen door huisarts of specialist (verzekerde zorg).

 

Netwerk

Om onze cliënten zo adequaat mogelijk te helpen, maken wij bij de uitvoering van onze programma's gebruik van een scala aan (para)medische disciplines. Professionals die hun vak verstaan. Zij houden spreekuur, geven advies over behandelwijzen of leveren op een andere manier hun aandeel in het verhelpen van de gezondheidsklachten van onze cliënten.

Inter-Ventie heeft een samenwerkingsverband met vergelijkbare centra verspreid over het land. Dankzij deze samenwerking kunnen we onze opdrachtgevers een landelijk netwerk bieden.


Diensten cyclus

Reintegratie: bewegen om weer aan het werk te gaan

Bij verzuim of dreigend verzuim, stellen we gedragsmatige en fysieke programma's op. Met een zeer actieve inbreng van de cliënt werken we aan concrete resultaten. Problemen kunnen echter ook andere oorzaken hebben. Om die reden zijn verschillende deskundigen van andere disciplines aan ons centrum verbonden. Zoals een psycholoog en een diëtiste. Hun deskundige inbreng wordt in onze aanpak geïntegreerd.


Curatie: klachten verhelpen

Voor werknemers met houdings- of bewegingsklachten stellen we een behandelprogramma op. Bij verschillende grote bedrijven (zoals Heineken) houden we hiertoe een fysiotherapeutisch spreekuur. Behandelingen vinden plaats bij één van de netwerkpraktijken dicht bij u in de buurt. Specifieke behandelingen vinden doorgaans plaats bij Spomed. Als doorverwijzing naar een orthopedisch chirurg noodzakelijk is, kunnen we zorgen voor wachtlijstbemiddeling.


Preventie: klachten voorkomen

Gezonde werknemers blijven niet vanzelf gezond. Stress, een verkeerde werkhouding, te weinig beweging: tal van factoren kunnen de gezondheid onder druk zetten. Prestaties nemen af, verzuim dreigt. Als werkgever heeft u niet alles in de hand, maar veel factoren kunt u wél beïnvloeden. Inter-Ventie biedt een aantal diensten om verzuim te voorkomen.


Voorlichting

We doen aan voorlichting, bijvoorbeeld over de juiste manier om te tillen. We kijken op de werkplek, zodat we advies kunnen geven over werkhouding en ergonomie.


Keuring

Een uitgebreid preventief medisch onderzoek door een orthopedisch chirurg, internist en fysiotherapeut.


Medisch fitness

We bieden de mogelijkheid om onder intensieve en deskundige begeleiding te fitnessen om zo klachten te voorkomen. Er wordt altijd gewerkt met een trainingsprogramma dat inspeelt op de individuele situatie.


Sport- en werkschoenen

We geven specialistisch advies over de juiste sport- en werkschoenen. Op basis van onze kennis van het menselijk lichaam en met behulp van meet- en analyse- apparatuur komen we met heel specifieke en op uw situatie gerichte aanbevelingen. Sportschoenen kunnen ook direct bij ons aangeschaft worden.
Bedrijfszorg

In opdracht van bedrijven en arbodiensten geven wij voorlichting aan hun werknemers over fysieke belasting, we geven advies over ergonomisch werken en we doen gezondheidschecks. Bij grotere bedrijven houden wij ook een fysiotherapeutisch spreekuur.

Als het nodig is verwijzen wij werknemers door. We zorgen ook voor wachtlijstbemiddeling. Aanvullend zijn er ook andere deskundige (para)medici aan onze praktijk verbonden, zoals psychologen en diëtisten.

Onze multidisciplinaire aanpak, in combinatie met een actieve inbreng van medewerkers, leidt tot betere prestaties op de werkvloer en minder ziekteverzuim.